1. Müügitingimuste kehtivus

 1. Müügitingimused kehtivad Smartidea.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Smartidea.ee vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
 2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad smartidea.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
 3. Veebipood smartidea.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel smartidea.ee.
 4. Smartidea.ee veebilehel müüdavat kaupa müüakse eraisikuna. Tooted on alati uued ja kasutamata.

2. Hinnainfo

 1. Smartidea.ee veebilehel on kõik hinnad koos käibemaksuga.
 2. Ostudele lisandub transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile. (Omniva pakiautomaat 4,20 eurot; Omniva Kuller Pluss 7,00 eurot).
 3. Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (3 päeva pärast tellimuse vormistamist).
 4. Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja smartidea.ee vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
 5. Veebipood smartidea.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel smartidea.ee.

3. Tellimuse vormistamine

 1. Valige sobiv värvus.
 2. Lisage soovitud tooted ostukorvi.
 3. Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Mine maksmaˮ.
 4. Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja makseviis ning vajutage lingile „Esita tellimusˮ.
 5. Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
 6. Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (E−R 8.30−16.30). Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 20:00, vormistatakse tellimus nädalavahetusel ja saadetakse teele esmaspäeval..


4. Müügilepingu jõustumine

 1. Kauba müügilepinguga kohustub veebipood smartidea.ee andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood smartidea.ee poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood smartidea.ee le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
 2. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 3 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
 3. Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.

5. Kohaletoimetamine

 1. Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood smartidea.ee tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele. Kauba kohaletoomine toimub tavapäraselt 1-3 tööpäeva jooksul.
 2. E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.
 3. Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
 4. Veebipood smartidea.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood smartidea.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.
 5. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega, siis teavitab smartidea.ee sellest Teid ning tagastab Teile tasutud raha (sh kauba üleandmise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

6. Tagastamisõigus

 1. Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.
 2. Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
 3. Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus, aadressile info@smartidea.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
 4. Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
 5. Veebipood smartidea.ee tagastab taganemisavalduse ja kauba kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbijale kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist (pakiautomaat) erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
 6. Taganemisega kaasnevad kulud (nt postikulud) tasub Tarbija.

8. Vääramatu jõud

 1. Veebipood smartidea.ee ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood smartidea.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

9. Isikuandmete töötlemine

 1. Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
 2. Veebipoel smartidea.ee on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.
 3. Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
 4. Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel smartidea.ee.
 5. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

10. Pretensioonide esitamise kord

 1. Veebipood smartidea.ee vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.
 2. Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipood smartidea.ee poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
 3. Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
 4. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood smartidea.ee ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood smartidea.ee.
 5. Veebipood smartidea.ee ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.  Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@smartidea.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
 6. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
 7. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
 8. Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt smartidea.ee ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel smartidea.ee ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood smartidea.ee ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.